06-52452604

Check je spam mail voor de zekerheid!

info@bojiacupunctuur.nl

wo-vrij 09:00-14:00 andere tijden en dagen in overleg mogelijk. Tussen 18 juli en 18 augustus 2024 is de praktijk gesloten.

De algemene voorwaarden (inclusief privacy statement) van Boji Acupunctuur (versie Juli 2022) zijn hier te vinden:

Algemene verordening gegevens bescherming (AVG)

Contactgegevens

Praktijk Boji Acupunctuur, gevestigd aan Wolvenplein 25, 3512 CK, Utrecht is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Telefoon: 06-524 526 04

Mijn site adres is: https://bojiacupunctuur.nl.

Persoonsgegevens die verwerkt worden

Bojiacupunctuur verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder het overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

 • Initialen, achternaam en roepnaam.
 • Geslacht.
 • Geboortedatum.
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Emailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt

Op grond van de Wet op de Geneeskundige Behandeling Overeenkomst (WGBO) ben ik als zorgverlener verplicht een medisch dossier bij te houden.
De volgende gegevens worden in jouw medisch dossier door mij vastgelegd:

 • Jouw zorgvraag en hoofdklacht.
 • Relevante medische gegevens zoals diagnostische gegevens, behandelgegevens en jouw medische historie
 • Relevante sociaal maatschappelijke gegevens (bijv. relatie, kinderen, woon- en werksituatie, hobby’s/ sport)
 • Contactgegevens van de (huis)arts
 • Bij minderjarigen < 16 jaar: naam, adresgegevens, telefoonnummer en mailadres van beide ouders

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik een dossier aanleg. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de Geneeskundige Behandeling Overeenkomst (WGBO). Jouw dossier bevat persoonsgegevens, aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, indien nodig en na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts of een andere acupuncturist.

Het doel van het verwerken van persoonsgegevens:

 • Het opstellen van een medisch dossier waarop de behandelingen zijn gebaseerd.
 • Opstellen van de factuur voor de zorgverzekering. Op de factuur dieje ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze kunt declareren bij jouw zorgverzekeraar. Jouw naam, adres en woonplaats, geboortedatum, de datum van de behandeling(en), de prestatiecode en de omschrijving van de behandeling.
 • Contact met je onderhouden m.b.t. de behandeling, de facturatie en/of het maken van afspraken

Het doel van het verwerken van medische gegevens:

 • Voor het kunnen uitvoeren van een bij jou passende behandeling.

Gebruik van persoons- en dossiergegevens

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook voor de volgende doeleinden gebruikt worden:

 • Informeren van andere zorgverleners (alléén met jouw expliciete toestemming), bijv. als de therapie is afgerond of bij een doorverwijzing naar een andere behandelaar;
 • Voor het gebruik door een waarnemer tijdens mijn afwezigheid ;
 • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing;
 • Voor de financiële administratie: de factuur bevat jouw NAW-gegevens en geboortedatum zodat je de factuur bij de zorgverzekeraar kunt indienen;
 • Jouw emailadres wordt gebruikt voor het versturen van facturen, het maken van afspraken en het stellen van vragen in het kader van jouw behandeling.

Ik doe mijn uiterste best om jouw privacy conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te waarborgen:

 • door zorgvuldig om te gaan met jouw persoonlijke en medische gegevens
 • door te zorgen dat onbevoegden geen toegang tot jouw gegevens hebben.

Hierover worden afspraken gemaakt met bijvoorbeeld collega’s en worden maatregelen genomen om de gegevens veilig te bewaren.

Toegang tot je dossier

Alleen ik als behandelaar en de eventuele waarnemer bij mijn afwezigheid (na jouw toestemming) hebben toegang tot de gegevens in jouw dossier. Wij hebben allen een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Een klein gedeelte uit jouw dossier (naam, adres, woonplaats, geboortedatum) kan verstrekt worden aan een bevoegd persoon voor de (financiële) administratie (bijvoorbeeld factuur/nota verstrekken).

Bewaartermijn

De wettelijke bewaartermijn van jouw dossier is 20 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Boji Acupunctuur verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

• bij de intake vraag ik jouw toestemming voor het vastleggen en verwerken van jouw gegevens;
• ik noteer jouw toestemming in jouw dossier;
• ik noteer niet meer gegevens dan voor het omschreven doel nodig is; je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je ook het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Boji Acupunctuur en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar Boji Acupunctuur.

Boji Acupunctuur wil jou er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen over hoe ik met jouw persoonsgegevens omga bij mijzelf en bij de Autoriteit persoonsgegevens www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Boji Acupunctuur neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Ik werk met een digitaal cliëntendossier. Deze heeft een tweetraps-authenticatie en data-encryptie. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met me op.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Boji Acupunctuur gebruikt alleen analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee de website optimaliseren. Je kunt jezelf afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Ik heb geen cookies m.b.t. advertenties.